Eläinten oikeudet perustuslaissa tarkoittaisi ruoantuotannon alasajoa

Eläinten oikeudet perustuslaissa tarkoittaisi ruoantuotannon alasajoa

Keskustelimme eduskunnassa viime viikolla lakialoitteesta, jonka tavoitteena on saada eläinten oikeudet perustuslakiin. Eläin korotettaisiin siis ihmisen rinnalle perustuslaissa. 

Kannatan ehdottomasti eläinten hyvää kohtelua. Olen aivan lapsesta saakka ollut eläinten kanssa tekemisissä. Kotitilamme on sitoutunut eläinten hyvinvointikorvauksen asettamiin ehtoihin, jotka ovat uutta eläinten hyvinvointilakia tiukemmat.

Mutta ajatus siitä, että eläinten oikeudet nostetaan ihmisen kanssa samalle tasolle tai jopa yli, on paitsi älytön, myös käytännössä aivan mahdoton.

Aloitteen läpimeno tarkoittaisi kotimaisen ruoantuotannon alasajoa. Tuotantoeläinten pito loppuisi, koska eläinten teurastaminen ruoaksi olisi perustuslain vastaista.

Myös metsästys ja kalastus olisivat vastoin perustuslakia. Samoin monien eläinten, kuten koirien ja kissojen pito kaupungeissa olisi perustuslain vastaista, koska pienissä asunnoissa ei ole mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. 

Toisin kuin usein ajatellaan, erityisesti nautaeläinten lajityypillinen käyttäytyminen toteutuu nykyisin paljon paremmin kuin pienissä asunnoissa kaupunkiympäristössä elävien lemmikkieläinten.

Laki johtaisi myös moniin muihin aivan mahdottomiin seurauksiin. Aloitteen mukaan jokaisen eläimen lopettamispäätös pitäisi tutkia erikseen, luonnonvaraisia eläimiä pitäisi auttaa hädässä ja jokaisella eläimellä pitäisi olla edustaja.

Mistä kaikki tarpeelliset eläinten oloa ja elämää tuntevat ihmiset löydettäisiin kaikkeen tähän? Kuka maksaisi kustannukset, kun nykyiselläänkin perustuslain suomat oikeudet eivät ihmisten kohdallakaan toteudu.

Lainkirjoittajan oppaassa todetaan, että “Perustuslain muuttamiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella.”

Tämä lakihanke on hyvä esimerkki hankkeesta, jollaiseen ei pidä ryhtyä. Aloite keskittyy vain eläinten eettisiin oikeuksiin. Kokonaisnäkemys eläinten läsnäolosta ja merkityksestä yhteiskunnassa puuttuu. 

Eläinten omistajien vastuulla on huolehtia eläintensä hyvinvoinnista. Uusi eläinten hyvinvointilaki on jo varsin kattava. Mikään laki ei itsessään paranna eläinten hyvinvointia, vaan vastuu on aina omistajalla ja hoitajalla. Ilmeneviin epäkohtiin pitää puuttua aina tiukasti.

Eduskunnassa todella moni edustaja kannatti lakialoitetta varauksetta. Jäin pohtimaan, ymmärsivätkö he, millaisia seurauksia aloitteen hyväksymisellä olisi. 

Ihmisillä on arjessaan oikeasti isoja murheita. Vanhemmat kamppailevat, että saisivat sähkölaskut maksettua ja ruokaa perheelleen. Tämä aloite veisi heiltä sen vähäisenkin ruoan pöydästä.

Kannattaa lukea koko aloite tarkasti ja ajatuksen kanssa. Perustuslakiin ei voi tehdä tällaisia uudistuksia.

Keskustan Kansanedustaja

Timo Mehtälä

Lisää artikkeleita

Yleiset

Ennallistamisasetus – toimiiko demokratia

Paljon huomiota saanut ennallistamisasetus hyväksyttiin Euroopan neuvostossa. EU- ympäristöministerit äänestivät sen toimeenpanosta. Ihmeelliseksi koko merkittävän päätöksen tekee Itävallan ympäristöministerin toiminta. Hän nimittäin äänesti vastoin oman

Yleiset

Luonto- ja ilmastopolitiikka kaipaa tarkennusta 

Hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikka herättää keskustelua laajasti. Viimeisimmässä välikysymyksessä maa- ja metsätalouden osalta esitetyt väitteet olivat puutteellisia ja osin virheellisiä.  Sen mukaan niiden päästöt eivät