Mikä on oikeus ja kohtuus?

kansanedustajaehdokas timo mehtälä

Muuan Olaus Petri kirjoitti jo 1500-luvulla tuomarinohjeissa: “Mikä ei ole oikeus ja kohtuus,

se ei voi olla lakikaan”. Nämä tuomareille noudatettavaksi tarkoitetut eettiset ohjeet ovat

muodostuneet myös suomalaisen kansanperinteen osaksi.

Mikä on oikeus ja kohtuus? Tämä kysymys tulee väistämättä mieleen, kun

tarkastelee tänä päivänä mm. luonnonsuojelulain nojalla tehtäviä päätöksiä

hallinto-oikeudessa ja muissakin oikeusasteissa sekä ELY-keskuksissa. Kyllä

maanomistajan yksityisen omaisuuden suoja ja kansalaisen oikeusturva on koetuksella

erinäisissä tilanteissa, jotka aiheutuvat lain tulkinnoista. Monet meistä ovat jo havainneet

ja myös sen kokeneet, kuinka suomalaiseen kulttuuriin kuuluu esimerkiksi EU-direktiivien

ylitulkitseminen. Eikö viranomaisen tehtävä ole palvella yhteiskuntaa edistämällä

yrittämistä ja kansalaisten asemaa, eikä heittäytyä kiusantekijäksi.

Luonnonsuojelun puolella monet toimet alkavat olla ylimitoitettuja. Susien

havaitseminen tuulimyllyille kaavoitetulla alueella estää niiden rakentamisen. Perusteluna

on, että susilauma ei voi enää olla kyseisellä alueella tuulimyllyjen pyöriessä. Tähän ei

tiettävästi ole tutkittua virallista tietoa olemassa Suomessa, eikä missään laissa lue, että

sudet ja tuulimyllyt eivät voi toimia samalla alueella. Ihmettelen, kuinka hallinto-oikeus voi

ratkaista asioita näin kevein perustein. Toinen perustelu on ollut, että hirvet kaikkoavat

kyseiseltä alueelta, kuitenkin hirvet näkyvät hankaavan itseään tuulimyllyjen kylkeen.

Siellä missä hirviä on, siellä viihtyvät myös sudet. Olisi siis mukava kuulla hallinto-oikeuden

näkemys, kumpi on susien kannalta vahingollisempaa: Se, että susi pysyy

tuulimyllyalueella omalla reviirillään, vai sekö, että susilauma siirtyy toisen reviirin alueelle

ja siellä sudet käyttäytyvät lajinomaisesti tappelemalla. Siinä saattaa joku susi kuollakin.

Onko hallinto-oikeuden mielestä susi niin huonosti liikkuva eläin, ettei se voi vaihtaa

asuinpaikkaansa?

Ihmetyttää näin sivustakatsojan roolissa tämä hallinto-oikeuksiin tehtävien

valitusten lähtöpaikka. Luonnonsuojelulakiin vedoten voidaan päätöksiin vaikuttaa

toiselta puolelta Suomea. Jos kerrostalossa asuva espoolainen valittaa Kuhmon

susilaumasta jonkun luonnonsuojeluliiton nimissä ja valitus menee läpi, voidaan kysyä:

”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan.” Eikö olisi tärkeämpää kysyä paikallisten

asukkaiden ja viranomaisten mielipidettä, kun turvautua 600 kilometrin päässä asuvaan

“asiantuntijaan”. Toiseksi, valtava viranomaistyö LUKE:n ja Riistakeskuksen taholta on

hukkaan heitettyä, kun näin toimitaan. Näille verorahoille olisi tässä ajassa parempaakin

käyttöä, puhumattakaan arkijärjestä.

Hyvää uuden vuoden odotusta sinulle lukija. Näihin asioihin voit vaikuttaa

kevään vaaleissa.

Arkijärkeä eduskuntaan

Timo Mehtälä

Keskustan kansanedustajaehdokas

Haapavesi

Lisää artikkeleita

Yleiset

Ylivieskan sillan hylkääminen on kuva hallituksen arvoista

Hetken aikaa se kesti. Nimittäin ilo siitä, että Ylivieskan uusi eteläinen ylikulkusilta oli lopulta saamassa rahoituksen valtiolta.  Valtiovarainministeriön toukokuun lisäbudjettiesityksessä silta oli ensimmäinen kehittämiskohde Pohjois-Pohjanmaalla.

suomalainen järvimaisema
Yleiset

Reilua kasvua Haapavettä myöten

Eduskunnan kevät on ollut talouspolitiikan sävyttämä. Hallituksen kehysriihessä päätettiin miljardiluokan leikkauksista ja veroista.  Keskusta on samaa mieltä talouden kuntoon saattamisen tärkeydestä, mutta keinoista olemme eri